Az ifjú oroszlán tanítómestere

A sas és a pók

Levelek és gyökerek

A kavics és a gyémánt